THƯ VIỆN ẢNH

Ảnh bên ngoài & Dịch vụ vui chơi giải trí

Phòng nghỉ

Các Nhà Hàng & Bar

Hanoi Hotel - D8 Giang Vo Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam.
Tel: (84-4) 3845 2270 | Fax (84-4) 3845 9209 | E-mail: sales@hanoihotel.com.vn

Copyright © 2015 Ha Noi Hotel.
Powered by Xcaliber™