LIÊN HỆ

Khách sạn Hà Nội
D8 Đường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: (84-4) 3845 2270
Số Fax: (84-4) 3845 9209
E-mail: sales@hanoihotel.com.vn
E-mail: reservation@hanoihotel.com.vn
Kiểm tra tình trạng phòng
NHẬN PHÒNG
TRẢ PHÒNG

Follow us

Facebook     TripAdvisor     Google Plus

Twitter

Hanoi Hotel - D8 Giang Vo Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam.
Tel: (84-4) 3845 2270 | Fax (84-4) 3845 9209 | E-mail: sales@hanoihotel.com.vn

Copyright © 2015 Ha Noi Hotel.
Powered by Xcaliber™